ลงทะเบียนกัญชาทางการแพทย์

ลงทะเบียนใหม่Complication


-->

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน


รายละเอียดโครงการกัญชาทางการแพทย์


1)เป็นการรับลงทะเบียน เพื่อคัดเลือกเข้าโครงการวิจัย
2)เราจะตอบกลับ ผลการเลือกทางไลน์ ให้ทราบอีกครั้ง (หากลงทะเบียนผ่านทางหน้าเว็ปฯแล้ว กรุณาลงทะเบียน line ด้วยนะครับ)
3)การวิจัยจะเริ่มประมาณเดือน กันยายน
4)รับผู้ป่วย เข้าโครงการ ทั้งหมดประมาณ 140 ราย
----------------------------------
Line โครงการกัญชาทางการแพทย์

----------------------------------
หมายเหตุ
หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อ คลินิกให้คำปรึกษากัญาชาทางการแพทย์ ชั้น 2 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ โทร. 0 2202 6800, 0 2202 6888 ต่อ 1230

ลงทะเบียนแล้ว 4284 คน


โรงพยาบาล ยอดลงทะเบียนรวม
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 3023
โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง 212
สถาบันประสาทวิทยา 190
โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี 150
โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี 136
โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี 126
โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี 121
โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี 110
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี 98
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก 64
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด 54


สถิติข้อมูลย้อนหลังจัดดำเนินการโดย