สถิติลงทะเบียนกัญชาทางการแพทย์โรงพยาบาล
ยอดลงทะเบียน
เพศ
อายุ
ระยะของโรค
เคยใช้กัญชา อยู่ในช่วงระหว่างการรักษา
ยอดลงทะเบียนทั้งหมด ผ่านเว็บฯ ผ่าน Line ผู้ชาย ผู้หญิง < 20 ปี 20 - 60 ปี 60 ปีขึ้นไป ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 ระยะที่ 4 ไม่ทราบระยะ
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 3197 983
(30.75%)
2214
(69.25%)
1417
(44.32%)
1780
(55.68%)
90
(2.82%)
1897
(59.34%)
1210
(37.85%)
206
(6.44%)
328
(10.26%)
661
(20.68%)
987
(30.87%)
981
(30.69%)
1737
(54.33%)
2977
(93.12%)
สถาบันประสาทวิทยา 256 28
(10.94%)
228
(89.06%)
142
(55.47%)
114
(44.53%)
16
(6.25%)
147
(57.42%)
93
(36.33%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
97
(37.89%)
198
(77.34%)
โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง 212 39
(18.40%)
173
(81.60%)
97
(45.75%)
115
(54.25%)
0
(0.00%)
115
(54.25%)
97
(45.75%)
19
(8.96%)
26
(12.26%)
46
(21.70%)
60
(28.30%)
61
(28.77%)
133
(62.74%)
198
(93.40%)
โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี 150 26
(17.33%)
124
(82.67%)
59
(39.33%)
91
(60.67%)
1
(0.67%)
91
(60.67%)
58
(38.67%)
7
(4.67%)
23
(15.33%)
39
(26.00%)
40
(26.67%)
41
(27.33%)
67
(44.67%)
138
(92.00%)
โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี 136 25
(18.38%)
111
(81.62%)
64
(47.06%)
72
(52.94%)
0
(0.00%)
76
(55.88%)
60
(44.12%)
9
(6.62%)
18
(13.24%)
26
(19.12%)
47
(34.56%)
35
(25.74%)
69
(50.74%)
119
(87.50%)
โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี 126 31
(24.60%)
95
(75.40%)
55
(43.65%)
71
(56.35%)
0
(0.00%)
78
(61.90%)
48
(38.10%)
8
(6.35%)
13
(10.32%)
31
(24.60%)
40
(31.75%)
34
(26.98%)
64
(50.79%)
118
(93.65%)
โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี 121 40
(33.06%)
81
(66.94%)
63
(52.07%)
58
(47.93%)
2
(1.65%)
68
(56.20%)
51
(42.15%)
7
(5.79%)
16
(13.22%)
28
(23.14%)
43
(35.54%)
27
(22.31%)
69
(57.02%)
111
(91.74%)
โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี 110 23
(20.91%)
87
(79.09%)
42
(38.18%)
68
(61.82%)
0
(0.00%)
75
(68.18%)
35
(31.82%)
8
(7.27%)
9
(8.18%)
41
(37.27%)
28
(25.45%)
24
(21.82%)
52
(47.27%)
106
(96.36%)
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี 98 17
(17.35%)
81
(82.65%)
45
(45.92%)
53
(54.08%)
1
(1.02%)
61
(62.24%)
36
(36.73%)
5
(5.10%)
13
(13.27%)
15
(15.31%)
33
(33.67%)
32
(32.65%)
49
(50.00%)
86
(87.76%)
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก 64 12
(18.75%)
52
(81.25%)
32
(50.00%)
32
(50.00%)
0
(0.00%)
34
(53.13%)
30
(46.88%)
7
(10.94%)
10
(15.63%)
12
(18.75%)
14
(21.88%)
21
(32.81%)
33
(51.56%)
57
(89.06%)
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด 54 7
(12.96%)
47
(87.04%)
27
(50.00%)
27
(50.00%)
0
(0.00%)
26
(48.15%)
28
(51.85%)
4
(7.41%)
2
(3.70%)
12
(22.22%)
21
(38.89%)
15
(27.78%)
34
(62.96%)
50
(92.59%)
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 3197 983
(30.75%)
2214
(69.25%)
1417
(44.32%)
1780
(55.68%)
90
(2.82%)
1897
(59.34%)
1210
(37.85%)
206
(6.44%)
328
(10.26%)
661
(20.68%)
987
(30.87%)
981
(30.69%)
1737
(54.33%)
2977
(93.12%)
รวม 7721 2214
(28.68%)
5507
(71.32%)
3460
(44.81%)
4261
(55.19%)
200
(2.59%)
4565
(59.12%)
2956
(38.29%)
486
(6.29%)
786
(10.18%)
1572
(20.36%)
2300
(29.79%)
2252
(29.17%)
4141
(53.63%)
7135
(92.41%)
จัดดำเนินการโดย